Header
0 Cart

Ingesco PDC 5.3 Rp=95m

Kim thu sét Ingesco PDC 5.3

  • Bán kính bảo vệ cấp 3: 95m
  • Trọng lượng sản phẩm: 3,6kg
  • Chiều dài kim thu sét: 598mm
  • Tặng khớp nối đồng thao 
  • Sản xuất bởi hãng Ingesco/ Tây Ban Nha
  • Cung cấp CO/CQ và tài liệu kỹ thuật.

Tư vấn lắp đặt miễn phí.
Có dịch vụ thi công lắp đặt và tiếp địa.


Ingesco PDC 6.4 Rp=120m
Ingesco PDC-E60 Rp=120m
Ingesco PDC 6.3 Rp=114m
Ingesco PDC 4.3 Rp=85m
Ingesco PDC-E45 Rp=105m
Ingesco PDC 3.3 Rp=75m