0 Cart

Dịch vụ

Tư vấn - Lập bản vẽ - Thi công công trình xây dựng

Tư vấn - Lập bản vẽ - Thi công công trình xây dựng

Xem thêm...

Thiết kế hệ thống PCCC

Công ty cổ phần dịch vụ công nghiệp Đồng Nai chúng tôi chuyên thực hiện các dịch vụ tư vấn môi trường và tư vấn thi công xây dựng tại Đồng Nai,

Xem thêm...


Lập Đề án bảo vệ môi trường đơn giản – chi tiết

Theo quy định Nhà nước, các công ty, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đã đi vào hoạt động đều bắt buộc đã được lập và phê duyệt hồ sơ môi trường ban đầu.

Xem thêm...

Lập Kế hoạch bảo vệ môi trường

Theo quy định hiện hành 2017, các công ty, doanh nghiệp trước khi đầu tư, xây dựng, đưa dự án đi vào hoạt động, sản xuất cần phải tiến hành lập kế hoạch bảo vệ môi trường nhằm để giảm thiểu vấn đề ô nhiễm và các tác động xấu tới môi trường.

Xem thêm...